„Слънчев бряг“ АД започна подготовка на инфраструктурата за сезон 2023 в най-големия курортен комплекс у нас

„Слънчев бряг“ АД започна подготовка на инфраструктурата за
сезон 2023 в най-големия курортен комплекс у нас

Инвестициите на дружеството за настоящия туристически сезон възлизат на

над 1.5 милиона лева

27 март 2023 г., София – Вече са започнали дейностите по възстановяване, ремонти и
изграждане на инфраструктура в Слънчев бряг, зона Изток. Полагат се нови тротоарни
настилки, асфалтират се улици във вътрешността на комплекса, нова маркировка,
подменят се осветителни тела, осъществяват се дейности по озеленяване и
обезпаразитяване на зелените площи, профилактика на видеонаблюдението,
възстановяват се обекти, деформирани от зимата и атмосферните условия. Към
момента ремонтни дейностите се извършват по крайбрежна алея, алея „Кубан“, ул.
„Първа“, в близост до хотелите „Зефир“ и „Гларус“, както и в парковите пространства и
зелените площи и по отводнителните шахти. (приложено снимки)
„Слънчев бряг“ АД започна подготовката на летен туристически сезон 2023 в средата
на месец март 2023 г. и ще продължи до началото на месец май т. г. Дружеството,
собственик и оператор на инфраструктурата в най-големия курорт у нас, ще инвестира
над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за настоящия сезон.
Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане ще
бъдат в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки – над 210 000 лв., а
за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район Север и район
Юг – 250 000 лв. Прогнозната стойност на електрическата енергия за улично
осветление и видеонаблюдение на Слънчев бряг, зона Изток, за тази година е за над
185 000 лв.
Припомняме, че „Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона
Изток в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м.,
собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число
оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически
обекти – хотели, заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г.
няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от
приходи от собствена дейност.