Провеждане на публичен търг

 

logo

О Б Я В Я В А : Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Склад No 2

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.304.1.2, с площ 386 кв.м., адрес:

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ет.1, обект склад 2, в сграда No 1, с предназначение:

за склад и първоначална цена – 425 400 лева без включен ДДС.

Дата и място на търга - 21.10.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на

„Слънчев бряг“ АД. При неявяване на кандидати - повторен търг на 28.10.2014г. от 10,00ч.

Депозит за участие в търга - 50 000 лева, вносим до 20.10.2014г. , съответно при

втори търг - до 27.10.2014г.

Краен срок за закупуване на документация и за подаване на документи за участие в

търга – 16,30 часа на 20.10.2014 г. и съответно при втори търг – 16,30 часа на 27.10.2014г.

Тел. за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова