Покана 01-04-2019

Моля, изтеглете прикачения файл.

Процедура за избор на изпълнител- Южен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за избор на изпълнител за управление и контрол на реда на Крайбрежна

Моля, изтеглете прикачения файл.

Открита кампания за сключване на търговски сделки за ползване на инфраструктурата 2018

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за избор на изпълнител за управление и контрол на реда на Крайбрежна алея

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за застрахователни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Обява търг- наем помещение в ,,Лале''

За повече информация изтеглете прикачения файл

Покана за среща

logoИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

със седалище и адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, вписано в ТР по ф.д. №3202/1996г. на БОС, рег.2,, том 2, стр.266, ЕИК 8112020577

П О К А Н В А М:

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на„Слънчев бряг” АД

logo

П О К А Н А


За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на "Слънчев бряг"АД

Моля изтеглете поканата, от прикачения файл.

 

Покана

logo

П О К А Н А


За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на "Слънчев бряг"АД

Моля изтеглете поканата, от прикачения файл.

 

 

Още статии ...

  1. Уведомление - 23.07.2013