Покана за охрана на сграда ресторант Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за наем на обект бивша изложбена зала

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за плащане към "ЕМ Джи Груп - 89" ООД

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за плащане към ЕТ"Г.И.Д.Маркет - Ивелина Камбурова

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за търг с тайно наддаване за наем на две помещения по 16 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за обявяване на търг за 300кв. м. и будка 9кв. м.

Моля, изтеглете файла

Покана за търг с явно наддаване на обект бивша Изложбена зала в УПП'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за търгове за два броя терени

Моля, изтеглете прикачения файл.

Трета покана за търгове за сезонни дейности 2020.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Втора покана за търгове за сезонни дейности 2020г.

Моля, изтеглете прикачения файл.