Обява търг- наем помещение в ,,Лале''

За повече информация изтеглете прикачения файл

Покана за среща

logoИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

със седалище и адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, вписано в ТР по ф.д. №3202/1996г. на БОС, рег.2,, том 2, стр.266, ЕИК 8112020577

П О К А Н В А М:

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на„Слънчев бряг” АД

logo

П О К А Н А


За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на "Слънчев бряг"АД

Моля изтеглете поканата, от прикачения файл.

 

Покана

logo

П О К А Н А


За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на "Слънчев бряг"АД

Моля изтеглете поканата, от прикачения файл.

 

 

Уведомление - 23.07.2013

logo

 

Моля, изтеглете прикачения файл.


Уведомление

logoДопълнителна информация по т.9.5 от дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, което ще се проведе на 06.06.2013 11:00 ч. в Главна дирекция ет.2 и поради техническа причина, не сме изпратели пълния протокол от съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД, който надлежно Ви предоставяме.

Уведомление 27.03.2013

logo

 

Моля, изтеглете прикачения файл.

 

Прочети още...