Общо Събрание

Протокол от РОС състояло се на 29.06.2011

logo

 

Моля, изтеглете прикачените файловете.

 

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 29.06.2011

logoСъветът на директорите на "Слънчев бряг" АД, ЕИК:812020577, със седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в изпълнение на чл.16, ал.2 от Устава и на основание чл.223 ал. 1 от Търговски закон  СВИКВА  редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг"АД на 29.06.2011г. в 11:00 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

Прочети още...

Протокол от ИОС състояло се на 21.02.2010

Моля, изтеглете прикачените файловете.

 

Прочети още...

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 21.02.2011

logoСъветът на директорите на "Слънчев бряг" АД/ к.к. Слънчев бряг, община Несебър/, взе решение на основание чл.223 ал. 1 ТЗ ДА СВИКА извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД на 21-02-2011г. в 11 часа в к.к.Слънчев бряг/ общ.Несебър/ в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

 

Прочети още...

Уведомление 15.12.2010

logoУведомяваме Ви, че на 15.12.2010г. от 11:00 часа, няма да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, поради отказ на обявлението на

 

Прочети още...

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД

logoСъветът на директорите на “Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, взе решение на основание чл.223 ал. 1 ТЗ да свика извънредно общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД на 15.12.2010г. в 11 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

 

Прочети още...