Форми и цени за ползване на инфраструктурата

Моля, изтеглете прикачения файл.

Съобщение - местостоянки за таксита - 2018

Моля, изтеглете файла...

Заповед 04 - 10.05.2018

Определям местоположението и броя на атрактивните и неатрактивните позиции...

 

Моля, изтеглете файла.

Заявления 2018

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Открита кампания за сключване на търговски сделки за ползване на инфраструктурата - 2018

Моля, изтеглете прикачения файл.