Съобщение за местостоянки за таксита 2022г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Цени на предоставяни сезонни права и услуги през Лято 2022г. - решение №3.6.2022 на СД

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Покана за договаряне за сезонни дейности Лято 2022г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Заявления 2022

ОПИС ЗАЯВЛЕНИЯ

Образец № 1 - за стикери зареждане от доставчици;
Образец № 2 - за стикери зареждане на Крайбрежна алея;
Образец № 3 – такси инфраструктура;
Образец № 4 – такси местостоянка;
Образец № 5 – автобуси за туристи;
Образец № 6 – ползване Синя зона туроператори/турагенти;
Образец № 7 - инфраструктура и местостоянки файтони
Образец № 8 - абонамент паркоместа;
Образец № 9 - инфраструктура триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 10 - местостоянки триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 11 – реклама с МПС
Образец № 12 - за тротоарно право – маси, щендери и др.;
Образец № 13 – за обиколен тур;
Образец № 14 - за краткосрочни музикални и др. прояви;
Образец № 15 - за сезонно ползване за забавни, музикални и др. прояви;
Образец № 16 – за атракциони на Централна и Крайбрежна алея;
Образец № 17 - за атракциони на вътрешни алеи и просстранства;
Образец № 18 - за прибираеми РИЕ – табели;
Образец № 19 - за художествена и приложна дейност;
Образец № 20 – за фотографска дейност;
Образец № 21 - за продажба промишлени стоки, аксесоари и др.;
Образец № 22 – за разполагане витрини и фризери за сладолед;
Образец № 23 – за заснемане, фирмени мероприятия, събития и др.;
Образец № 24 – за сезонно ползавне за рекламно-промоуторска дейност;
Образец № 25 – за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност – флаери и др.;
Образец № 26 - за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност с маса;
Образец № 27 – за разполагане на мобилни търговски обекти;


„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД