Решение № 90/11.05.2021г. за конкурс за наем на складово помещение № 4, ЗП 45 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 89/11.05.2021г. за търг за наем складово помещение №4, ЗП 140 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 88/11.05.2021г. за конкурс за наем на складово помещение № 6, ЗП 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 87/11.05.2021г. за конкурс за наем на складово помещение № 5, ЗП 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №86/11.05.2021г. за конкурс за наем на складово помещение № 2, ЗП 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 85/28.04.2021г. на ИД за резултати търг поднавесно пространство 160 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 83/28.04.2021г. на ИД за резултати конкурс наем склад със ЗП 50кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол от заседание на одитния комитет на ,,Слънчев бряг''АД

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 79/26.04.2021г. за резултати търг за наем на 2 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 78//26.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на 3 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.