СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.05.2021, се ограничава достъпът на превозни средства (ППС), до крайбрежната алея, на к.к.Слънчев бряг