Решение № 42/ 27.06.2023г. за търг за наем на 21 РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 40/27.06.2023г. за търг за наем на терен 471 кв.м. за "паркиране"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 23/31.03.2023г. на ИД за търг за наем на 5 позиции за РИЕ билбордове - пакет №6

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 19/10.03.2023г. на ИД за електронен търг за продажба на терен 67 кв.м. от ПИ 51500.505.323

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 18/10.03.2023г. на ИД за електронен търг за продажба на терен 1115 кв.м. от ПИ 51500.505.351

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 17/06.03.2023г. на ИД за конкурс за избор на изпълнител на охранителни дейности

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана на Одитния комитет за участие в конкурс за избор на регистриран одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 10/08.02.2023г. на ИД за конкурс за наем на обединени склад №2 и № 3, площ 344 кв.м. в сграда 51500.506.225.1 - УПП

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 9/08.02.2023г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 4, площ 140 кв.м. в сграда 51500.506.305.1 - Капитално

Моля, изтеглете прикачените файловете.