Решение № 8/08.02.2023г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 3, площ 115 кв.м. в сграда 51500.506.305.1 - Капитално

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 89/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на сграда ресторант Палма, с площ 425 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 88/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на сграда с площ 5050 кв.м. - оранжерия

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 87/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на 2 броя РИЕ - пилони в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 86/23.12.2022г. а ИД за търг за наем на стая № 301 в бивше общежетие Лале, с площ 15,30 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 85/23.12.2022г. на ИД за търг за наем жилище в гр.Бургас - две стаи 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на паркинг Оазис с площ 780 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 82/20.12.2022г. на ИД за търг за наем на 19 броя РИЕ - позиции терени и билбордове в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.