Решение № 8/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 2а с площ 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 7/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 6 с площ 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 6/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 1 с площ 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 215/16.11.21г. на ИД за търг за наем на терен 30 кв.м. от ПИ 51500.505.1007

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 214/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 4 броя РИЕ - пакет № 13

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 213/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 4 броя РИЕ - пакет №12

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 212/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 3 бр. РИЕ - пакет №14

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 208 от 12.11.2021г. на ИД за търг за наем на терен от 220 кв.м. за паркинг

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 207 от 12.11.2021г. на ИД за търг за наем на паркинг Арда - Фотоволтаик

Моля, изтеглете прикачения файл.