Решение № 42/18.04.2022г. за търг за наем на терен с площ 30 кв.м. в ПИ 51500.505.1007 за разполагане на преместваеми обекти 2 модула

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 40/14.04.2022г. за търг за наем на тераса с покривна конструкция с площ 359 кв.м. към ресторант Палма

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 39/ 14.04.2022г. за търг за наем на ресторант Палма със ЗП 425кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 38/14.04.2022г. за конкурс за наем на склад с метален покрив 234 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 18/ 31.01.2022г. на ИД за търг за наем на терен с площ 31 кв.м. за преместваем обект

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 17/31.01.2022г. на ИД за търг за наем на терени и съоръжения РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 10/13.01.2022г. на ИД за търг за наем на терен 30кв.м. за разполагане на павилион в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 9/13.01.2022г. на ИД за търг за наем на част с площ 48,98 кв.м. от СО - апартамент в гр.Бургас

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 8/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 2а с площ 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.