Общо Събрание

Материали за извънредно ОСА на 09.03.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.