Решение №18/11.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение №16, с площ 14,2 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №17/10.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №1,с площ 225кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №16/10.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №1,с площ 352кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №15/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на 20бр. РИЕ-преместваеми афишни колони.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №14/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складов обект с идентификатор 51500.506.530.6 /бивша оранжерия/ с площ 816 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №13/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на съоръжение ,,Централен мостик''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 12/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на Кафе- аперитив,,Разклона''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 11/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №2А в склад капитално строителство.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 10/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на открито пространство край х-л ,,Поморие'' .

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №9/11.03.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №2А с площ 110 кв.м (в склад капитално строителство).

Моля, изтеглете прикачените файловете.