Съобщение!!!

logoМолим всички автомобили намиращи се на пешеходната(крайбрежната) алея да бъдат премахнати до 15.05.2013. След тази дата пешеходната алея ще бъде затворена за превозни средства. Всички боларди ще бъдат вдигнати.