Решение № 49/08.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг пред хотел Перла с площ 717 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 48/07.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на складово помещение № 5 с площ 210 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 47/07.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 16 с площ 14,20 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №46/07.04.2021г. на ИД за резултат търг за наем на складово помещение №1 с площ 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 44/06.04.2021г. за резултати от търг за наем на складово помещение №1 с площ 352 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за заплащане наемната цена на паркинг Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за резултати от търг за наем на паркинг ,,Поморие'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решения за резултати от конкурс за наем на обект паркинг,,Централен'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решения за резултати от конкурс за наем на обект №1 в сграда ,,Главна дирекция"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 2 12.01.21

Моля, изтеглете прикачения файл.