Решение за резултати търг наем за терени за 3 броя РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 44/18.11.2020

Откриване на процедура по отдаване под наем, терени за разполагане на 3 броя рекламно-информационни елементи/РИЕ - билбордове.Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг позиция за атракцион

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за складово помещение 16,24кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за складово помещение 16,24кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Определяне втория класиран за наемател на Изложбена зала.'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат от търг на 11.08.2020г.за терен 300кв.м. и будка 5кв.м.'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 07.08.2020г.-бивша изложбена зала.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 05.08.2020г. терен 471кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 05.08.2020г. терен 122кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.