Покана на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за конкурс за избор на регистриран одитор за 2022г. и конкурсна документация

Моля, изтеглете прикачения файл.