Новини

Изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД г-жа Соня Енилова проведе
работна среща с ръководството на РУ Несебър в лицето на главен инспектор
Коста Кирязов. По време на разговора стана ясно, че благодарение на работата на
полицията, както и на доброто партньорство и взаимодействие между органите на
реда и дружеството, стопанисващо и управляващо инфраструктурата в най-големия
курортен комплекс у нас, и тази година се регистрира значително намаление в броя на
кражби и грабежи на територията на Слънчев бряг Зона Изток.
„Изказваме благодарност на главен инспектор Коста Кирязов, както и на ОД на
МВР Бургас за отличните резултати, които се постигат в осигуряването на реда и
сигурността в Слънчев бряг по време на активния летен сезон и тази година“, заяви
Соня Енилова. През Лято 2023 г. се отчита и съществено намаляване на броя на
противообществени прояви в централната зона на комплекса и на територията на
активните нощни заведения. „Силното полицейско присъствие по централна и
крайбрежна алея през активните летни месеци също влияе положително за
сигурността на туристите“, коментира още изпълнителният директор на „Слънчев бряг“
АД.
И през този туристически сезон в колаборация с РУ Несебър дружеството собственик
на инфраструктурата в Слънчев бряг подсигури и присъствието и работата на двама
чешки и двама румънски полицаи. В последните 5 години част от инвестициите от
страна на „Слънчев бряг“ АД са в системи за ефективно видеонаблюдение и охрана на
комплекса по време на активния туристически сезон. Над 350 камери покриват 80% от
територията на най-големия комплекс у нас Зона Изток и улесняват работата на
полицията при разследване и разкриване на нередности. Изградена е система за
разпознаване на регистрационните номера на превозните средства, която следи
движението на всяко МПС от влизането до изхода от комплекса.

 
В най-големия курортен комплекс у нас очакват силен летен туристически сезон
 
25 май 2023 г., Слънчев бряг – „Слънчев бряг“ АД завърши дейностите по подготовка
на инфраструктурата за туристически сезон Лято 2023. От 1 юни 2023 г. в най-големия
курортен комплекс в България започват да действат режимите и условията, които са
необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон.
Паркирането в синя зона в комплекса, чийто капацитет е увеличен тази година, също
ще се заплаща след 1 юни 2023 г. Цената е без промяна от миналата година - 2.50 лв.
на час. Към момента в комплекса паркирането е свободно и регистрираме
автомобили, предимно с цел подготовката на обекти в курорта. Контролният режим на
достъп за бизнес оператори, които извършват търговска дейност на територията на
комплекса, ще се осъществява чрез мобилни патрули. „Представителите на
туристическия бизнес очакват силен сезон, с много посетители и ние като дружество,
собственик и оператор на инфраструктурата, ще продължаваме да извършваме всички
необходими дейности за обезпечаването му“, коментира Златко Димитров,
изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.
По време на подготвителния период в Слънчев бряг, зона Изток бяха изградени нови
тротоарни настилки, извършени са дейности по асфалтиране на улици във
вътрешността на комплекса, положена е нова маркировка, подменени се осветителни
тела. Ремонтните дейности обхванаха крайбрежна алея, централна алея („Кубан“),
улица „Първа“, където са възстановени и настилки до и около спирки на обществения
транспорт. До хотелите „Зефир“, „Гларус“, „Феникс“, „Жерави“, станцията на
Министерски съвет, хотел „Континентал“, хотел „Барсело“, КПП „Магура“ са изградени
нови тротоари и са ремонтирани улици, както и е направено разширение на пътя зад
хотел „Перла“.
(Приложени снимки на част от обектите преди и след)
И в момента продължават дейностите по озеленяване и профилактика на
видеонаблюдението. Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата в най-
големия курорт у нас, инвестира над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса
за настоящия сезон. Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и
 
паркоподдържане са в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки –
над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в
район Север и район Юг – 250 000 лв.
Припомняме, че „Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона
Изток в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м.,
собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число
оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически
обекти – хотели, заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г.
няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от
приходи от собствена дейност.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради невъзможността на "Напоителни Системи"ЕАД да подава вода към резервоара на "Слънчев бряг"АД доставянето на вода по преносната мрежа ще бъде преустановено за периода от 24.07-27.07.2016г.

Молим да ни извините!

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.