Покана за търг за наем на паркинг пред х-л Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.

Конкурс за избор на регистриран одитор.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за охрана на сграда ресторант Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.

Конкурс за наем на паркинг,,Централен'' пред главна дирекция к.к.Слънчев бряг-изток'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Конкурс за наем на обект №1 в Главна дирекция,корпус 2 49,64кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за наем на обект бивша изложбена зала

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за плащане към "ЕМ Джи Груп - 89" ООД

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за плащане към ЕТ"Г.И.Д.Маркет - Ивелина Камбурова

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за търг с тайно наддаване за наем на две помещения по 16 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за обявяване на търг за 300кв. м. и будка 9кв. м.

Моля, изтеглете файла