Покана на Одитния комитет за участие в конкурс за избор на регистриран одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение 138 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 137 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 136 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 135 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 48кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 134 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 110кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 133 /25.05.2021 за конкурс за наем на складово помещение №8,ЗП 70кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.