Решение № 71/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 4, с площ от 45 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 70/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на метални клетки №1 и №2 с обща плпщ 72 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 69/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 3, с площ от 240 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 68/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 7, с площ от 354 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 67/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на 1 бр. позиция/ терен за разполагане на РИЕ- билборд на Централна алея.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 66/21.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 8, с площ от 70 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 65/17.05.2024г. за резултати от търг за наем на 17 бр. позиции/терени за разполагане на РИЕ- билбордове.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 64/16.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 5, с площ от 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 63/16.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 5, с площ от 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 62/16.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение № 8, с площ от 12 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.