Относно: смяна на Директор за връзки с инвеститорите в „Слънчев бряг“ АД

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №52 за резултатите от проведен търг за отдаване под наем на 3 броя терени за РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №51 за резултатите от проведен търг за отдаване под наем на паркинг Перла

Моля, изтеглете прикачените файловете.

РЕШЕНИЕ №50 за откриване на търг с тайно наддаване заотдаване под наемна три броя терени за РИЕ

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение 48 за резултатите от проведен търг за отдаване под наем на терен

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 47: За резултати от проведен търг за отдаване под наем на терен от 300кв.м. и будка 9 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 46/30.08.2023г. на ИД за откриване на публичен търг за отдаване под наем на терен 300кв.м. и будка от 9кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 45/02.08.2023г. за резултати търг за наем на 21 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 44/31.07.2023г. на ИД за търг за наем на терен 122 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 43/31.07.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 471 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.