Общо Събрание

Материали за редовно ОСА на 29-06-2022г. от 11ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.