Общо Събрание

Материали за поредно редовно Общо събрание на 27-09-2022г. от 11 часа

Моля, изтеглете прикачените файловете.