Общо Събрание

Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на ,,Слънчев бряг''АД, на 28.06.2024г. от 11.00 ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.